این شرکت در راستای توسعه فعالیت های خود از واجدین شرایط در زمینه های ذیل دعوت به همکاری مینماید ازمتقاضیان درخواست می شود رزومه خود را حتما با ذکر ردیف شغلی مورد نظر به آدرس ایمیل info@sazmandsanat.com ویا به تلفکس 9-88709588 رسال نمایند:
                                                                                                                                                                                                       

ردیف زمینه کاری سابقه (سال) تحصیلات
1 کنترل پروژه ساخت قطعات خودرو 3 کارشناس مهندسی صنایع
2 فروش قطعات خودرو 3 کارشناس
3 مدلسازی و نرم افزارهای CATIA,SOLIDWORK 3 کارشناس مکانیک
4 نقشه کشی CATIA , SOLID WORK 3 کاردان مکانیک
5 مهندسی صنایع زمان سنجی قطعات خودرو 3 کارشناس مهندسی صنایع
6 تضمین کیفیت و سیستمها کیفی قطعات خودرو 3 کارشناس مهندسی صنایع