این شرکت با تلاش پرسنل خود و اتکال به خداوند متعال در مدت فعالیت خود موفق به دریافت گواهینامه های ذیل گردیده است :
 
  • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 
  • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO_TS :16949:2009
  • اخذ آرم استاندارد برای تمامی اویل پمپ های تولیدی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
  • واحد صنعتی نمونه منتخب در سال 1385 ازسوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قم
  • اخذ گرید - B  شرکت مگاموتور
  • اخذ گرید B  شرکت ساپکو
  • اخذ گواهی تحقیق و توسعه از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قم
  • واحد نمونه تحقیق و توسعه از سوی استانداری استان قم
  • اخذ گواهی  تاییدیه صلاحیت آزمایشگاه ISO_IEC 17025جهت تست پمپ روغن خودرو